Met veel kennis en ervaring vanuit de insolventiepraktijk van de advocatuur, heeft Insolvestment B.V. zich gespecialiseerd in het adviseren van ondernemingen die met financiële problemen te kampen hebben, danwel ondernemingen die in overname hiervan zijn geïnteresseerd.

De doelstelling is steeds dat hetgeen maximaal is te bereiken ook daadwerkelijk zoveel als mogelijk wordt benaderd. Van belang hierbij is vooral dat men zich realiseert dat het uiteindelijk te bereiken doel vaak niet in een keer wordt behaald; veelal is het twee stappen vooruit en een stap achteruit!

Bovendien is het uiteindelijk te bereiken resultaat sterk afhankelijk van de aangetroffen situatie en positie van alle betrokkenen (zoals cliënt, financier, fiscus, UWV, werknemers en overige schuldeisers).

Tevens is natuurlijk van invloed op het uiteindelijk te bereiken resultaat, het stadium waarin de onderneming zich op dat moment bevindt: soms is een faillissement echt niet meer te voorkomen, danwel zelfs wenselijk (de zogenaamde "vijf voor twaalf" situaties). Zo vaak als nodig zal worden samengewerkt met andere disciplines, zoals advocaten en accountants.

Daarnaast houdt zij zich ook bezig met het ondersteunen van curatoren in faillissementen. Hoog in het vaandel staan hierbij: professionaliteit, accuratesse, vasthoudendheid, onafhankelijkheid, flexibiliteit en betrokkenheid. Desalniettemin is het hiervoor in rekening te brengen honorarium zeer concurrerend.