• inventarisatie activa / passiva
  • beoordeling balans en bijzondere mutaties
  • onderzoek naar eventuele bestuurdersaansprakelijkheid en / of paulianeuze transacties
  • administratieve begeleiding bij voortzetten activiteiten in faillissementen, afmaken onderhanden werken, verkoop activa, debiteurenincasso's, belastingaangiften en verdeling boedelaktief
  • assisteren bij het samenstellen van verkoopmemoranda en verkooponderhandelingen
  • afwikkelen eigendomsvoorbehoud