5 voor 12 situaties - Insolventiezaken, curatorondersteuning, bijzondere onderzoeken, ondernemingswaardering.

Met veel kennis en ervaring vanuit de insolventiepraktijk van de advocatuur, heeft Insolvestment B.V. zich gespecialiseerd in het adviseren van ondernemingen die met financiële problemen te kampen hebben, danwel ondernemingen die in overname hiervan zijn geïnteresseerd.

De doelstelling is steeds dat hetgeen maximaal is te bereiken ook daadwerkelijk zoveel als mogelijk wordt benaderd. Van belang hierbij is vooral dat men zich realiseert dat het uiteindelijk te bereiken doel vaak niet in een keer wordt behaald; veelal is het twee stappen vooruit en een stap achteruit!